top of page

Rohamaa Update – 19-02-2016

Beste volgers, geachte donateurs en overige geïnteresseerden, Assalaam Alaikoum wa rahmatoe Allaahi wa barakatoeh, Het is inmiddels een tijdje geleden dat jullie wat van ons hebben gehoord. Hoewel we stil waren, hebben wij zeker niet stilgezeten. Hierbij willen wij jullie een update geven van de werkzaamheden van de afgelopen tijd, en de werkzaamheden die eraan zullen komen Inchaa-Allaah. Bismillah.

1. Waterinstallatieproject Bouyafar: met grote vreugde willen wij jullie mededelen dat de realisatie van het waterinstallatieproject te Bouyafar in volle gang is. De bouw van een waterreservoir in het dorpje is al voltooid, daarnaast is de waterbron grondig schoongemaakt, opgeknapt en afgesloten. Op dit moment zijn de werkers bezig om de leidingen aan te leggen tussen de waterbron en het dropje, wat ongeveer 500m is. Als dit voltooid is kan een waterpomp aangesloten worden. Wij vragen Allaah, allen die hebben deelgenomen aan dit project, rijkelijk belonen en dat voor hen als doorlopende liefdadigheid (Sadaqa Jariyah) wordt aangemerkt. Wij zullen jullie op de hoogte houden met de ontwikkelingen.

2. Bouw van 3 kamers voor drie bejaarde broers: Onlangs zijn wij benaderd over drie verwaarloosde bejaarde broers die in een vervallen “hok” woonden in het plaatsje Jaadar tussen Azgengaan en Nador in. Het gaat om de broers Omar (74 jaar), Ali (80 jaar) en Abdel-Jaami’ (65 jaar), het kamertje waarin zij woonden was in zeer slechte toestand en er was sprake van instortingsgevaar. Stichting Rohamaa heeft met steun van haar donateurs deze 3 bejaarde broers kunnen helpen door ze te voorzien van 3 kamers met bijbehorende sanitair. De 3 kamers zijn reeds opgeleverd, er moet enkel de afwerking voltooid worden, waarna de drie broers kunnen intrekken in hun nieuwe vertrekken. Tevens is de Electra aansluiting geregeld. Alle lof zij Allaah. Hierbij willen wij onze donateurs (rahims) bedanken voor hun blijvende steun, die ons in de gelegenheid brengt zulke behoeftigen bij te staan. Moge Allaah jullie rijkelijk belonen, ameen.

3. Project Calais: op 24 januari heeft stichting Rohamaa een bezoek gebracht aan de vluchtelingenkamp bij Calais, noord Frankrijk. Deze kamp wordt veelal aangeduid als “the jungle”. Wat Stichting Rohamaa heeft aangetroffen is werkelijk schrijdend, en dat op zon korte afstand (350 km vanuit Den Haag) en in het hart van Europa. De vluchtelingen komen uit verschillende landen en zijn in dit gebied gestrand, wachtend op de mogelijkheid om over te steken naar Engeland. Sommigen verblijven hier maanden, anderen al meer dan een jaar. De voorzieningen zijn minimaal, en vooral rond deze kou dreigt er een humanitaire ramp. Gelukkig zijn er verschillende vrijwilligers en stichtingen actief die eten, kleding en dekens brengen naar de vluchtelingen. Tijdens ons bezoek hebben wij Association ALEDS ontmoet die actief voor deze vluchtelingen. ALEDS zorgt vooral voor voedsel en andere primaire levensbehoeftes zoals kleding en dekens. Stichting Rohamaa zal in samenwerking met ALEDS proberen de toestand te verlichten van deze verwaarloosde vluchtelingen. Er is grote vraag naar laarzen (i.v.m. de modder en hevige regen) en voedsel. Wij zullen jullie op de hoogte houden Inchaa-Allaah.

4. Project Tunesië: in navolging van onze eerdere berichten in juli 2015 en december 2015 over het project Tunesië, zijn wij verblijd om jullie mee te delen dat wij medio januari een samenwerking hebben afgesloten met een lokale partnerstichting in Tunesië. Deze stichting heeft reeds meerdere bezoeken gebracht aan verschillende behoeftigen in Tunesië en de hulpverlening is, ondanks verschillende obstakels, langzamerhand begonnen, alhamdoe-lillaah. Wij zullen jullie hier uiteraard over op de hoogte houden.

5. Waterput Douar Azrou Akachar – Tizi Ouasli. Afgelopen tijd heeft Stichting Rohamaa een waterput gegraven in Doaur Azrou Akachar in de buurt van Tizi Ouasli / Aknoul. De dorpsbewoners waren hier blij mee, wij hebben tevens de waterpomp bekostigd. Op dit moment wordt er bij andere partijen fondsen geworven voor een waterinstallatie dat door zonne-energie wordt aangedreven. Het water wordt dan getransporteerd naar het drop via leidingen, en aldaar opgeslagen in een waterreservoir.

6. Andere doorlopende projecten: Naast bovenstaande projecten zijn er projecten die doorlopend zijn. Denk hierbij aan het onderhouden van gehandicapten, weeskinderen en zieken. Er worden, in samenwerking met lokale stichtingen, tientallen gezinnen maandelijks onderhouden en voorzien van hun primaire levensbehoeften, medicatie en medische zorg. Hierover zullen wij jullie later over een paar voorbeelden op de hoogte houden Inchaa-Allaah. Wil je ook meedragen aan de projecten van Rohamaa, meld je aan: http://www.rohamaa.nl/#!word-donateur/c17gs


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page