top of page

Water projecten 

In veel delen van de wereld heerst er waterschaarste door droogte of simpelweg doordat er in het gebied geen water aanwezig is. Hierdoor is er structureel een tekort aan water in deze gebieden. De bewoners zijn genoodzaakt lange afstanden af te leggen om zichzelf van water te voorzien.

Stel je eens voor: als je water wilt drinken, wilt douchen of iets wilt wassen moet je eerst 1 uur lopen naar de waterbron, water in flessen vullen en weer 1 uur teruglopen naar huis. Wij kunnen ons dit bijna niet voorstellen, maar helaas is dit de situatie van veel mensen wereldwijd.

 

Het streven van Stichting Rohamaa is om deze waterproblematiek aan te pakken en proberen op te lossen. Daarom zijn wij in 2013 begonnen met waterprojecten.  In samenwerking met partners en de lokale bevolking worden waterputten gegraven en waterinstallaties opgezet om zodoende de lokale bevolking te ondersteunen. 

Word een rahim en maak onderdeel uit van Stichting Rohamaa.

Word een rahim en realiseer met ons waterprojecten.

 

Direct doneren voor waterprojecten? dat kan via deze knop:

“Wij hebben uit water al het levende gemaakt.”

SOERAT AL-ANBIJAA

Waterproject Yunus Emre - Imarnissen

May 23, 2020

Stichting Rohamaa en basisschool Yunus Emre, locatie Beresteinlaan/Haarstede uit Den Haag slaan hand in hand om een waterproject te realiseren in het dorpje Imarnissen in het Noorden van Marokko.

 

Imarnissen is een klein dorpje in de bergen in het Noorden van Marokko. In de buurt van Ait Kamra. De bewoners moeten dagelijks grote afstanden afleggen om water te halen. Omdat het water in het gebied schaars is, zijn er vele pogingen gedaan om waterputten te graven zonder succes. Een weldoener uit België heeft begin 2020 nogmaals geprobeerd om een waterput te graven en op 108 meter diepte is er water gevonden.

 

We gaan inzamelen om zonnepanelen te installeren het project gebruiksklaar te maken.

June 01, 2016

Afgelopen tijd heeft Stichting Rohamaa een waterput gegraven in Doaur Azrou Akachar in de buurt van Tizi Ouasli / Aknoul. De dorpsbewoners waren hier blij mee, wij hebben tevens de waterpomp bekostigd. Op dit moment wordt er bij andere partijen fondsen geworven voor een waterinstallatie dat door zonne-energie wordt aangedreven. Het water wordt dan getransporteerd naar het drop via leidingen, en aldaar opgeslagen in een waterreservoir.

Waterput Guinee

March 07, 2016

Stichting Rohamaa heeft in het jaar 2015 een pilot project uitgevoerd in het Afrikaanse land Guinee. In samenwerking met de lokale stichting GOHA is in oktober 2015 een waterput gerealiseerd in het dorp Sobane. 

Het betrof een gebied dat rijk is aan zoetwater. Echter de slechte infrastructuur zorgt ervoor dat een groot deel van de bevolking geen tiegang heeft tot schoon water. Daarnaast heeft de stichting getracht een bijdrage te leveren aan het onderwijs in Guinee.  Er zijn schooltassen, schriften en pennen gekocht voor een school in het lager onderwijs in de hoofstad Conakry. 

Met grote vreugde willen wij jullie mededelen dat de realisatie van het waterinstallatieproject te Bouyafar in volle gang is. De bouw van een waterreservoir in het dorpje is al voltooid, daarnaast is de waterbron grondig schoongemaakt, opgeknapt en afgesloten. Op dit moment zijn de werkers bezig om de leidingen aan te leggen tussen de waterbron en het dropje, wat ongeveer 500m is. 

Wij zijn benaderd door broeder Nouredine, wiens verwante op jonge leeftijd is overleden. Familie en vrienden van onze overleden broeder Said hebben geld ingezameld om een waterput te graven hem als doorlopende liefdadigheid. Stichting Rohamaa heeft de eer gehad om dit project voor onze broeder uit te voeren.

Beste broeders en zusters, wij zijn verheugd om het goede nieuws te brengen: De waterput in Tifarouine is klaar en wij hebben water gevonden, alle lof zij Allaah. Het was een spannend project, want de kans was aanwezig dat wij geen water zouden vinden, maar

January 12, 2016

Het is dankzij de steun van de Rahims, die maandelijks Stichting Rohamaa bij al haar projecten steunen, mogelijk gemaakt om een waterput te graven in Guinee. De waterput is het dorpje Sobane (district Boffa te Guinee) gegraven. De waterput is voorzien van een handmatig waterpomp waarmee het water naar boven wordt gepompt. De bewoners maken er dagelijks gebruik van en zijn hier erg dankbaar voor.

 

Alle lof zij Allah, het eerste waterputproject is afgerond. Er moet nog een waterreservoir gebouwd worden zodat het water toegankelijk is voor iedereen.
Moge Allaah iedereen belonen die een bijdrage heeft geleverd aan dit project, en moge Allaah jullie meters accepteren die jullie hebben gedoneerd.

Please reload

Water projecten
bottom of page