top of page

Waterproject Skoura - irrigatie landbouw

“Wij hebben uit water al het levende gemaakt.”

SOERAT AL-ANBIJAA

Waterschaarste in de wereld

In veel delen van de wereld heerst er waterschaarste door droogte of simpelweg doordat er in het gebied geen water aanwezig is. Hierdoor is er structureel een tekort aan water in deze gebieden. De bewoners zijn genoodzaakt lange afstanden af te leggen om zichzelf van water te voorzien.

Stel je eens voor: als je water wilt drinken, wilt douchen of iets wilt wassen moet je eerst 1 uur lopen naar de waterbron, water in flessen vullen en weer 1 uur teruglopen naar huis. Wij kunnen ons dit bijna niet voorstellen, maar helaas is dit de situatie van veel mensen wereldwijd.

Bekijk hieronder de video van de leerlingen van basisschool Yunus Emre

Schematisch overzich waterinstallatie.JP
Waterproblematiek Skoura, Zuid Marokko

Door langdurige aanhoudende droogte in het gebied komen de lokale boeren in problemen om hun bedrijfsvoering voort te zetten. Omdat de regen uitblijft, zijn de boeren gewezen op de plaatselijke waterput, die ze volgens een vast schema gebruiken om hun akkers van water te voorzien. De waterput wordt door een elektrisch aangedreven pomp aangedreven. Omdat de stroomkosten voor de meeste boeren niet betaalbaar is, laten steeds meer boeren de grond braak liggen om elders in de steden hun brood te proberen te verdienen.
Het gevolg is dat alleen de wat rijkere boeren hun bedrijfsvoering, meer uit traditie dan uit effectiviteit, voort kunnen zetten. De armere boeren kunnen de stroom niet betalen en zijn noodgedwongen om te emigreren en een ander soort werk te zoeken.
 

Challenge Stichting Rohamaa

Stichting Rohamaa bundelt haar krachten vanuit Nederland graag met jullie en de lokale vereniging Al Ain Aljadida Ben Al Hassan, Awlad Bouyahya, gemeente Skoura, regio Ouarzazate, om de aanhoudende droogte in de regio te bestrijden middels een duurzaam oplossing: zonne-energie.

 

Met zonne-energie zal het mogelijk zijn watervoorzieningen te realiseren die de lokale doelgroep en bewoners in staat zal stellen om agrarische producten te kweken, waarmee zij zichzelf kunnen voeden en tevens ingezet kunnen worden als bron van inkomsten.
 

Wat zijn zonnepanelen en waarom is het voordelig?

“Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht.”

SAHIH MOESLIM

Steun de bewoners van Skoura door een bijdrage te doneren voor de aanschaf van de zonnepanelen en het realiseren van de waterinstallatie. Doneer via het betaalverzoek of maak een bedrag over op rekeningnummer NL16INGB0005271197 t.n.v. Stichting Rohamaa onder vermelding van "Waterproject Skoura"

Dit filmpje gaat over waterschaarste wereldwijd

bottom of page