top of page

Over ons

Stichting Rohamaa is een stichting die zich inzet voor humanitaire projecten. In een wereld waarin individualisme centraal staat, probeert Rohamaa om juist het collectieve sociale aspect terug te brengen. Respect voor menselijke waarden en empathie zijn het fundament waar Rohamaa op wenst voort te bouwen.

 

 

 

 

 

 

De missie van Stichting Rohamaa is om zich volledig belangeloos in te zetten voor een meer humane leefomgeving voor een ieder welke genoodzaakt is om onder (zeer) erbarmelijke omstandigheden te moeten leven. Met de Islam als vertrekpunt wordt er gestreefd om het welzijn van gehandicapten, weeskinderen, sociaal zwakkeren, asielzoekers en daklozen over de gehele wereld te helpen verbeteren. Teneinde dit doel te bereiken worden er projecten op sociaal- maatschappelijk en medisch vlak geïnitieerd en uitgevoerd. Hiervoor worden fondswervende activiteiten georganiseerd en uitgevoerd en activiteiten waarmede de naamsbekendheid van de stichting vergroot kan worden. Lees meer:

Missie
Nieuwe video

Kom in contact

Radarstraat 1, 2525 KC Den Haag

info@rohamaa.nl \\ Tel: +31(0)70 7522729

 

Bedankt voor uw bericht!

CONTACT
bottom of page