top of page

Ambulace project Syrie

Stichting Rohamaa is in Syrië geweest. Het doel hiervan was om de twee aangeschafte ambulances daar te overhandigen aan ziekenhuizen die deze ambulances zeer goed kunnen gebruiken. De twee ambulances zijn daarheen verscheept en goed aangekomen. Het hele proces heeft heel wat voeten in de aarde gekend, maar alhamdoullilah is het allemaal toch goed verlopen. Deze voertuigen kunnen wellicht bijdragen aan het verzachten van de pijn en het leed van onschuldig getroffen burgers.

 

Subhana Allah! Bij het overhandigen van één van de ambulances, werd deze hierna meteen in gebruik genomen. Daarnaast zijn bijvoorbeeld dekens aangeschaft en aan vluchtelingen uitgedeeld. Verder is met veel partijen gesproken waarbij duidelijk werd dat er nog altijd behoefte is aan middelen zoals loopkrukken, rolstoelen ed.

 

Dankzij uw donaties en hulp is dit mooie project mogelijk gebleken. Wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala dan ook om het van de donateurs te accepteren en hen ervoor te belonen in het Hiernamaals.

 

Word een rahim en maak onderdeel uit van Stichting Rohamaa.

Word een rahim en verzacht de leed van de behoeftigen.

 

OF doneer op rekeningnummer NL16INGB0005271197 t.n.v. stichting Rohamaa onder vermelding van humanitaire hulp s.e.

IBAN: NL16INGB0005271197BIC: INGBNL2A

''Word een rahim en steun hiermee doorlopend de projecten van Stichtng Rohamaa''
Aftrap project
bottom of page